Home » Bao lâu sau khi chuyển khoản thì giao dịch của tôi được Sendo xác nhận?

Bao lâu sau khi chuyển khoản thì giao dịch của tôi được Sendo xác nhận?

by Lamzada
5 views

Thời gian xác nhận giao dịch trung bình tính từ lúc bạn thực hiện chuyển khoản là:

– Đối với các giao dịch chuyển khoản cùng ngân hàng: Thời gian xác nhận trung bình là 24 giờ làm việc.
– Đối với các giao dịch chuyển khoản khác ngân hàng: Thời gian xác nhận trung bình là 48 giờ làm việc.

Sau khi giao dịch được xác nhận, bạn sẽ nhận được email thông báo “Giao dịch thành công” từ cổng thanh toán SenPay.vn.

0 comment
0

Bài viết liên quan