Home » Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM.

Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM.

by Lamzada
11 views

Trong quá trình xác thực ví eM, nếu bạn gặp trường hợp hệ thống báo lỗi bạn nên:
Bước 1: Tiến hành thực hiện lại.
Bước 2: Kiểm tra lại nhằm đảm bảo các hình ảnh đã chụp phải đúng, rõ ràng, chính xác.
Bước 3: Kiểm tra lại các thông tin trên chứng minh nhân dân (CMND)/ căn cước công dân (CCCD)/ hộ chiếu và thông tin điền trên hệ thống phải trùng khớp với nhau.

Nếu hệ thống vẫn tiếp tục báo lỗi như sau:

*Trường hợp hệ thống báo lỗi xác minh về hình ảnh.
Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM. 1
Hướng xử lý:
Bạn vui lòng chọn nút “Xác nhận” rồi tiếp tục các bước sau. Thông tin của bạn sẽ được đưa về hệ thống và sẽ có bộ phận xác minh thông tin xác thực cho bạn trong vòng 24 giờ.

*Trường hợp hệ thống thông báo cập nhật không thành công.
Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM. 2
Hướng xử lý:
Bạn vui lòng liên hệ về Lazada và cung cấp thêm hình ảnh về:
-Ảnh mặt trước và mặt sau của CNND/ CCCD/ hộ chiếu
-Ảnh tự chụp cùng với CMND/ CCCD/ hộ chiếu.
-Ảnh hệ thống báo lỗi.
Nhân viên tư vấn sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi cho bạn trong 48 giờ làm việc tiếp theo.

*Trường hợp hệ thống thông báo xác thực tài khoản vì không trùng khớp
Các lỗi phát sinh trong quá trình xác thực ví eM. 3

Hướng xử lý: Bạn vui lòng liên hệ về Lazada và cung cấp thêm hình ảnh về:

-Ảnh mặt trước và mặt sau của CNND/ CCCD/ hộ chiếu
-Ảnh tự chụp cùng với CMND/ CCCD/ hộ chiếu.
-Ảnh hệ thống báo lỗi.

Nhân viên tư vấn sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý trường hợp này trong vòng 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, nếu bạn gặp lỗi phát sinh khác các trường hợp nêu trên, bạn hãy lưu lại hình ảnh báo lỗi đồng thời liên hệ theo số Hotline hoặc dịch vụ Chat trực tuyến miễn phí. Lazada sẽ cung cấp giải pháp cho vấn đề của bạn.

0 comment
0

Bài viết liên quan