Home » Cách gộp đơn hàng của cùng nhà bán hàng

Cách gộp đơn hàng của cùng nhà bán hàng

by Lamzada
344 views

Bạn có thể chọn mua sản phẩm ở cùng một nhà bán hàng bằng cách:

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua và nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.

Bước 2: Nhấn vào tên cửa hàng để tiếp tục chọn mua các sản phẩm khác của cùng nhà bán hàng và bấm “Thêm vào giỏ hàng”.

Bước 3: Nhấn nút “Xem giỏ hàng” để kiểm tra lại thông tin đơn hàng (số lượng, giá tiền, đơn vị sản phẩm) và chọn “Thanh toán”. Sau đó, bạn thực hiện các bước tiếp theo để hoàn tất quá trình đặt và gộp hàng.

Lưu ý: Đối với những đơn hàng đã được đặt thành công, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến nhà bán hàng để được hỗ trợ gộp đơn hàng. Trường hợp nhà bán hàng đồng ý gộp đơn thì lượt Miễn phí vận chuyển mà bạn đã dùng khi đặt hàng sẽ không được trả lại.

0 comment
0

Bài viết liên quan