Home » Điểm lấy hàng là gì?

Điểm lấy hàng là gì?

by Lamzada
4 views

Điểm lấy hàng là một lựa chọn mới cho người mua, khi mà quý khách có thể chọn một điểm lấy hàng thuận tiện để nhận kiện hàng. Một khi kiện hàng được giao thành công đến điểm lấy hàng, quý khách sẽ nhận được thông báo đến nhận kiện hàng. Quý khách sẽ có thời hạn là 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để đến nhận hàng.

0 comment
0

Bài viết liên quan