Home » Khi nào tôi có thể biết được kết quả trả hàng của mình?

Khi nào tôi có thể biết được kết quả trả hàng của mình?

by Lamzada
16 views

Bạn có thể tham khảo hành trình trả hàng như sau:

Khi nào tôi có thể biết được kết quả trả hàng của mình? 1

Khi đã nhận được thông báo từ Lazada.vn, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng trả hàng/hoàn tiền tại mục “Chat với CLEO” hoặc tại mục “Đơn hàng của tôi” trong phần Tài Khoản.

Khi nào tôi có thể biết được kết quả trả hàng của mình? 2

0 comment
0

Bài viết liên quan