Site icon Lamzada

Làm Cách Nào Để Tôi Cập Nhật Dữ Liệu Cá Nhân Được Lưu Trữ Trên Trang Web Của Lazada?

Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi, cập nhật hoặc xóa tất cả dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm hình ảnh hồ sơ, số điện thoại liên lạc, thông tin cá nhân, ví dụ: địa chỉ, v.v. thông qua phần Cài đặt trong tài khoản Lazada của bạn trên trang web Lazada hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bạn có thể sử dụng trang tài khoản cá nhân này để thực hiện bất kỳ sửa đổi nào theo ý muốn của bạn đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Exit mobile version