Home » Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada?

Làm cách nào để tôi hủy đăng ký nhận thư của Lazada?

by Lamzada
23 views

Để hủy đăng ký nhận email quảng cáo của chúng tôi, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối một trong các email quảng cáo của chúng tôi hoặc thông qua phần Cài đặt trong tài khoản Lazada của bạn trên trang web Lazada hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Xin lưu ý rằng cách làm ở trên chỉ áp dụng cho các email quảng cáo. Bạn vẫn sẽ tiếp tục nhận được các email quản trị và email từ hệ thống như thông báo hệ thống và cập nhật đơn đặt hàng.

Để ngừng nhận email quản trị và hệ thống như thông báo hệ thống và Cập Nhật đơn đặt hàng, bạn có thể thao tác tại phần Cài đặt trong tài khoản Lazada của bạn trên ứng dụng di động của Lazada.

0 comment
0

Bài viết liên quan