Home » Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng?

Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng?

by Lamzada
12 views

Quý khách có thể thực hiện hủy đơn hàng đã đặt ở website nếu đơn hàng đang trong quá trình xử lý.

Các bước để hủy đơn hàng:

1. Đăng nhập tài khoản

Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản đã đặt đơn hàng.

Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng? 1

2. Vào mục quản lý đơn hàng và chọn đơn hàng cần hủy.

Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng? 2

3. Chọn tính năng “Hủy đơn hàng” ở cuối trang thông tin đơn hàng.

Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng? 3

4. Chọn lý do và thực hiện thao tác hủy.

Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng? 4Làm cách nào để tôi hủy đơn hàng? 5

*Lưu ý: mã giảm giá và ưu đãi sẽ không còn hiệu lực cho đơn hàng tiếp theo. Quý khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện hủy đơn hàng.

Cần thêm thông tin hỗ trợ hoặc gặp khó khăn khi hủy đơn hàng, quý khách vui lòng liên hệ với Tiki Care tại: “Gửi yêu cầu“.

0 comment
0

Bài viết liên quan