Home » Làm cách nào để xóa video mà tôi đã chia sẻ trong Moji-Go?

Làm cách nào để xóa video mà tôi đã chia sẻ trong Moji-Go?

by Lamzada
13 views

Có, bạn có thể xóa video bạn đã chia sẻ bằng cách (1) vào liên kết dẫn đến video mà bạn đã chia sẻ và (2) nhấn vào tùy chọn xóa nằm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng, nếu bạn tải video lên nền tảng thuộc bên thứ ba ví dụ như nền tảng truyền thông xã hội thì các chính sách và điều khoản của nền tảng thuộc bên thứ ba có liên quan sẽ có thể được áp dụng. Lazada không chịu trách nhiệm nếu bạn đăng tải lên video của mình lên các nền tảng thuộc bên thứ ba.

0 comment
0

Bài viết liên quan