Home » Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng?

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng?

by Lamzada
10 views

Sau khi thương lượng với Nhà bán hàng, Quý khách có thể điều chỉnh lại “Thông tin yêu cầu trả hàng” trong những trường hợp sau:

– Trạng thái đơn hàng: “Trả hàng đã được bắt đầu” (Khi Quý khách vừa tạo “Yêu cầu trả hàng” và Nhà bán hàng chưa đưa ra “Hướng giải quyết” trên hệ thống)

– Trạng thái đơn hàng: “Từ chối Yêu cầu trả hàng/Hoàn tiền

Quý khách vui lòng thao tác theo hướng dẫn:

Bước 1: Chọn mục như hình của đơn trả hàng

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng? 1

Bước 2: Chọn sản phẩm trả hàng.

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng? 2

Bước 3: Thay đổi số tiền hoàn trả đã thương lượng với Nhà bán hàng.

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng? 3

Bước 4: Chọn “Gửi” và chờ Nhà bán hàng kiểm tra và đưa ra quyết định trong thời gian quy định.

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh được số tiền hoàn sau khi đã thương lượng với Nhà bán hàng? 4

0 comment
0

Bài viết liên quan