Home » Làm sao để tôi nhận thông báo về hành trình đơn hàng trên ứng dụng của Lazada (APP)?

Làm sao để tôi nhận thông báo về hành trình đơn hàng trên ứng dụng của Lazada (APP)?

by Lamzada
6 views
Bạn có thể nhận thông báo về hành trình đơn hàng mà bạn đã đặt trên của ứng dụng Lazada theo các bước sau:
* Bước 1: Bạn cần cài đặt điện thoại cho phép ứng dụng Lazada gửi thông báo.
* Bước 2:  Vào ứng dụng Lazada , đăng nhập Tài khoản và vào phần Cài đặt.
* Bước 3:  Nhấn chọn phần Tin nhắn, sau đó kéo mở mục Đơn hàng.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem phần hình ảnh hướng dẫn dưới đây nhé.

Làm sao để tôi nhận thông báo về hành trình đơn hàng trên ứng dụng của Lazada (APP)? 1

0 comment
0

Bài viết liên quan