Home » Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng?

Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng?

by Lamzada
46 views

*Đối với giao diện máy tính:
– Để xóa một sản phẩm trong giỏ hàng, quý khách vui lòng:

  • Chọn nút “Giỏ hàng” tại thanh công cụ ở đầu trang web để vào giỏ hàng hiện tại.

Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng? 1

  • Tại trang giỏ hàng, quý khách bấm biểu tượng xóa  để bỏ sản phẩm

Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng? 2
Quý khách sẽ thấy giỏ hàng được cập nhật tương ứng.

*Đối với giao diện App:
Quý khách chọn mục “Giỏ hàng”  => tại sản phẩm mà quý khách muốn xóa, quý khách quẹt sang trái => biểu tượng xóa sẽ hiện ra như hình bên dưới => bấm xóa để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng? 3

Làm thế nào để bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng? 4

0 comment
0

Bài viết liên quan