Home » Làm thế nào để được miễn phí/hỗ trợ phí vận chuyển?

Làm thế nào để được miễn phí/hỗ trợ phí vận chuyển?

by Lamzada
12 views

Chính sách hỗ trợ phí vận chuyển của Sendo sẽ theo đổi theo từng thời điểm. Để được hỗ trợ phí vận chuyển, bạn vui lòng đảm bảo các điều kiện sau:

1. Đơn hàng bạn mua có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị tối thiểu để được hưởng Miễn phí vận chuyển (quy định giá trị tối thiểu thay đổi theo từng thời điểm).


2. Bạn vẫn còn số lượt hỗ trợ phí vận chuyển trong ngày và trong tháng (quy định số lượt thay đổi theo từng thời điểm).

Lưu ý:
1.Bạn có thể chọn bộ lọc “Hỗ trợ phí vận chuyển” sau khi gõ tên sản phẩm muốn tìm để hệ thống hiển thị các nhà bán hàng có trong chương trình hỗ trợ phí.
2.Phí vận chuyển được hỗ trợ tối đa sẽ thay đổi theo từng thời điểm.
3.Các nhà bán hàng tự vận chuyển hàng không nằm trong danh sách hỗ trợ phí vận chuyển.

0 comment
0

Bài viết liên quan