Site icon Lamzada

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ giao hàng, số điện thoại hoặc thông tin người nhận hàng cho đơn hàng đã đặt?

Lazada hiện không hỗ trợ thay đổi địa chỉ giao hàng, số điện thoại hoặc thông tin người nhận hàng sau khi đơn hàng đã được đặt thành công. Vì vậy, khách hàng vui lòng lưu ý đảm bảo điền chính xác thông tin cá nhân khi thực hiện đặt đơn hàng.

Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ tại [Đây]
 

Exit mobile version