Home » Làm thế nào để tôi vô hiệu hóa tài khoản Lazada của tôi?

Làm thế nào để tôi vô hiệu hóa tài khoản Lazada của tôi?

by Lamzada
136 views

Bạn có thể yêu cầu vô hiệu hóa tài khoản Lazada của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua tính năng “Chat với CLEO” (Trò Chuyện Trực Tuyến) tại đây

Sau khi hoàn tất, tài khoản Lazada liên kết với địa chỉ email của bạn sẽ bị vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa tài khoản có nghĩa là:

• Địa chỉ email này không còn có thể được sử dụng lại để đăng nhập hoặc đăng ký một tài khoản tại Lazada

• Bạn không có quyền truy cập vào hồ sơ khách hàng của bạn bao gồm cả lịch sử đánh giá và lịch sử mua hàng

KHÔNG THỂ xử lý trả lại và hoàn tiền cho các đơn đặt hàng trên tài khoản này

Xin lưu ý rằng tài khoản của bạn không thể bị vô hiệu hóa nếu bạn có đơn hàng đang được xử lý trên tài khoản của mình. Xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi nếu bạn đã nhận được đơn hàng hoặc đã hủy bỏ đơn hàng để chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ yêu cầu của bạn.

0 comment
0

Bài viết liên quan