Home » Những điều cần biết khi bán hàng cùng Lazada

Những điều cần biết khi bán hàng cùng Lazada

by Lamzada
5 views

Những bước đầu của Nhà bán hàng tại Lazada:

  1. Giới thiệu về Trung tâm hỗ trợ Nhà bán hàng tại đây

  2. Cách đăng ký bán hàng trên Lazada tại đây

  3. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập vào Seller Center tại đây

  4. Hướng dẫn cách liên hệ với đội ngũ hỗ trợ Nhà bán hàng (PSC) tại đây

Ngoài ra, Nhà bán hàng có thể tham khảo thêm các tài liệu hoạt động kinh doanh tại 2 kênh sau:

Những điều cần biết khi bán hàng cùng Lazada 1

Những điều cần biết khi bán hàng cùng Lazada 2

0 comment
0

Bài viết liên quan