Home » Phân biệt giữa nhãn LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store?

Phân biệt giữa nhãn LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store?

by Lamzada
115 views

– Nhãn LazMall Flagship Store chứng nhận nhà bán hàng là:

  • Người chủ sở hữu thương hiệu (brand owner), hoặc

  • Người phân phối độc quyền thương hiệu (exclusive distributor).

– Nhãn LazMall Certified Store chứng nhận nhà bán hàng là người phân phối không độc quyền, nhưng được uỷ quyền hợp pháp bởi người chủ sở hữu thương hiệu hoặc người phân phối độc quyền thương hiệu, để phân phối các sản phẩm chính hãng.

Phân biệt giữa nhãn LazMall Flagship Store và LazMall Certified Store? 1

0 comment
0

Bài viết liên quan