Home » Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại như vậy?

Tại sao chính sách giao hàng của Lazada lại như vậy?

by Lamzada
7 views

– Lazada muốn người bán của chúng tôi có được giá sản phẩm hấp dẫn và công bằng hơn bằng cách đảm bảo rằng phí vận chuyển sẽ được phản ánh theo khu vực của họ và chi phí vận chuyển thực tế.
– Chúng tôi muốn làm cho người mua kích thích hơn để mua nhiều sản phẩm hơn và tăng kích thước giỏ hàng.

0 comment
0

Bài viết liên quan