Home » Tại sao hàng trong giỏ khi đặt mua lại bị tách làm nhiều đơn khác nhau?

Tại sao hàng trong giỏ khi đặt mua lại bị tách làm nhiều đơn khác nhau?

by Lamzada
135 views

Lý do bạn bị tách đơn khi thanh toán là vì những sản phẩm bạn chọn mua được bán bởi các nhà bán hàng khác nhau. Các sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được gộp thành một đơn khi bạn mua từ cùng một nhà bán hàng.

0 comment
0

Bài viết liên quan