Home » Tham gia Hội Thợ Săn như thế nào?

Tham gia Hội Thợ Săn như thế nào?

by Lamzada
49 views

Tham gia Hội Thợ Săn như thế nào? 1

Group Play – Built It (Hội thợ săn) là một chương trình giới thiệu mà Quý khách có thể là một Nhóm trưởng hoặc một thành viên trong một nhóm có đủ số thành viên do Lazada quy định. (nhận lời mời từ Nhóm trưởng hoặc thành viên trong nhóm có sẵn)

Tham gia Hội Thợ Săn như thế nào? 2Tham gia Hội Thợ Săn như thế nào? 3

Từ ngày 05.12 đến 14.12.2019, mỗi đội có tối đa là 12 thành viên và thực hiện nhiệm vụ để thu thập thật nhiều mảnh ghép, mở khóa thật nhiều tòa nhà. Nhiệm vụ sẽ được thay đổi mỗi ngày và số lượng quà tặng “Mảnh ghép” có hạn, vì vậy hãy kiểm tra hàng ngày nhé!

Lưu ý: Mỗi tòa nhà chỉ được phép mở khóa vào các ngày khác nhau. Từ 00:00 các ngày 05.12; 07.12, 09.12; 11.12.

Giải thưởng sẽ được tặng đến tất cả các thành viên tại thời điểm mở khóa tòa nhà đầu tiên và thời điểm hoàn thành mở khóa 4 tòa nhà:

  • Mở khóa tòa nhà đầu tiên nhận được mã giảm giá 20.000VND cho đơn hàng 100.000VND (số lượng mã giảm giá có hạn)

  • Mở khóa 4 tòa nhà bạn sẽ nhận được mã giảm giá 500.000VND cho đơn hàng 2.500.000VND

**Tham khoản Điều kiện và điều khoản chương trình.

0 comment
0

Bài viết liên quan