Home » Thời gian giao hàng dự kiến khi lựa chọn hình thức giao hàng hỏa tốc.

Thời gian giao hàng dự kiến khi lựa chọn hình thức giao hàng hỏa tốc.

by Lamzada
20 views

Khi lựa chọn hình thức giao hàng hỏa tốc, đối với tùy từng khu vực và thời gian đơn hàng xác nhận thành công mà đơn hàng của quý khách sẽ được giao hàng trong ngày.

1. Khách đặt hàng từ Nhà bán hàng

Thời gian giao hàng dự kiến khi lựa chọn hình thức giao hàng hỏa tốc. 1

2. Khách hàng đặt hàng được Xử lý bởi kho Lazada

Thời gian giao hàng dự kiến khi lựa chọn hình thức giao hàng hỏa tốc. 2

Sau thời gian trên, đơn hàng của quý khách sẽ được giao vào ngày hôm sau.

0 comment
0

Bài viết liên quan