Home » Tiki có liên hệ trước khi giao hàng không?

Tiki có liên hệ trước khi giao hàng không?

by Lamzada
2 views

Bộ phận giao hàng của Tiki hoặc đối tác giao hàng của Tiki sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi giao hàng khoảng 10 – 15 phút.

Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, Tiki sẽ gởi thông báo đến quý khách qua email và hẹn thời gian giao hàng tiếp theo.

0 comment
0

Bài viết liên quan