Home » Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng nhận hàng?

Tôi cần chuẩn bị gì để đến Điểm lấy hàng nhận hàng?

by Lamzada
17 views

Khi đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng, 
1. Quý khách vui lòng xuất trình Mã vận đơn cho nhân viên tại điểm lấy hàng;
2. Kiểm tra thông tin trên kiện hàng (mã vận đơn, thông tin người nhận, tên sản phẩm,…), đảm bảo nhân viên đưa đúng kiện hàng;
3. Xuất trình mã nhận hàng cho nhân viên và ký xác nhận nhận hàng.

0 comment
0

Bài viết liên quan