Home » Tôi cần cung cấp những gì để yêu cầu hoàn tiền một phần?

Tôi cần cung cấp những gì để yêu cầu hoàn tiền một phần?

by Lamzada
2 views

Bạn cần cung cấp những hình ảnh thật của sản phẩm nhận được. Bao gồm:

– Hình ảnh bao quát toàn bộ sản phẩm.

– Bao bì sản phẩm, mặt trước và mặt sau gói hàng.

– Chi tiết lỗi của sản phẩm.

– Hóa đơn nhận hàng (nếu có)

– Thêm hình ảnh (nếu có) giúp nhận định rõ hơn về sản phẩm.

0 comment
0

Bài viết liên quan