Home » Tôi cần cung cấp những gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng?

Tôi cần cung cấp những gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng?

by Lamzada
7 views

Khi nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng từ Lazada,  Quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Xem chi tiết nội dung (2) Lazada yêu cầu tại mục “Lịch sử trò chuyện” (1).

Tôi cần cung cấp những gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng? 1

Bước 2: Chọn Cung cấp bằng chứng”

Tôi cần cung cấp những gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng? 2

Bước 3: Cung cấp nội dung chứng cứ và hình ảnh. Nhấn “Gửi” để hoàn tất việc cung cấp bằng chứng.

Tôi cần cung cấp những gì khi Lazada yêu cầu bổ sung bằng chứng? 3

Lưu ý: Quý khách vui lòng cung cấp bằng chứng đầy đủ và đúng nội dung Lazada yêu cầu trong thời gian quy định (Ví dụ: Video mở kiện hàng; Biên bản đồng kiểm tình trạng/ số lượng sản phẩm với đơn vị vận chuyển…), nếu không Lazada có thể đưa ra những phán quyết bất lợi cho Quý khách.

0 comment
0

Bài viết liên quan