Home » Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng hay không?

Tôi có thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng hay không?

by Lamzada
10 views

Nếu quý khách chưa xác nhận đặt hàng, quý khách có thể chọn lại điểm lấy hàng bằng cách nhấn lại mục "Điểm lấy hàng".

Nếu quý khách đã xác nhận đơn hàng và tiến hành thanh toán, rất tiếc, quý khách sẽ không thể đổi địa chỉ Điểm lấy hàng được nữa

0 comment
0

Bài viết liên quan