Home » Tôi có thể đổi sang sản phẩm khác được không?

Tôi có thể đổi sang sản phẩm khác được không?

by Lamzada
4 views

Trường hợp đơn hàng khiếu nại do lỗi từ phía nhà bán hàng, bạn có thể yêu cầu nhà bán hàng trả lại tiền sản phẩm đã mua.

Trường hợp đơn hàng khiếu nại theo nhu cầu cá nhân, bạn vui lòng thỏa thuận trực tiếp với nhà bán hàng. Nếu nhà bán hàng đồng ý, bạn có thể chọn sản phẩm thay thế.

Lưu ý: Sendo sẽ chuyển 100% số tiền bạn đã thanh toán khi mua sản phẩm ban đầu cho nhà bán hàng. Trong trường hợp phát sinh tiền chênh lệch giữa sản phẩm cũ và mới, bạn vui lòng thỏa thuận và thanh toán trực tiếp với nhà bán hàng.

0 comment
0

Bài viết liên quan