Home » Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không?

Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không?

by Lamzada
27 views

Trường hợp Quý khách không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng, Quý khách có thể xử lý theo 2 cách sau: 

* Cách 1: Liên hệ trao đổi thêm thông tin với Nhà bán hàng qua công cụ “Trò chuyện

Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không? 1

. Lưu ý: Thông tin càng rõ thì Nhà bán hàng có thể hỗ trợ nhanh chóng hơn cho Quý khách

* Cách 2: Gửi yêu cầu khiếu nại đến Lazada

Một khi yêu cầu trả hàng của Quý khách bị từ chối bởi Nhà bán hàng, nút “Khiếu nại” sẽ hiện ra trong vòng 7 ngày. Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau để hoàn thành đơn khiếu nại: 

Bước 1: Nhấn nút “Khiếu nại

Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không? 2

Bước 2: Chọn “Lý do khiếu nại“; diễn giải chi tiết tình trạng sản phẩm; Cung cấp đầy đủ hình ảnh bằng chứng liên quan.

Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không? 3Tôi có thể khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định của Nhà bán hàng hay không? 4

Bước 3: Nhấn nút “Gửi

0 comment
0

Bài viết liên quan