Home » Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng không?

Tôi có thể yêu cầu một ngày phù hợp để đến nhận hàng tại Điểm lấy hàng không?

by Lamzada
10 views

Khi kiện hàng của quý khách được giao thành công đến Điểm lấy hàng quý khách đã chọn, quý khách sẽ có 3 ngày để đến Điểm lấy hàng nhận hàng trước khi nó được gửi trả về cho đơn vị bán hàng. Quý khách vui lòng đến nhận hàng trong giờ làm việc của Điểm lấy hàng.

Về thời gian làm việc của từng Điểm lấy hàng, xin tham khảo thêm ở phần thông tin đơn hàng trên ứng dụng điện thoại Lazada App, tin nhắn (SMS) hoặc email được gửi đến cho quý khách.

0 comment
0

Bài viết liên quan