Home » Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản mua hàng của tôi, tôi cần làm gì? Và tôi không nhớ mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản mua hàng, tôi cần làm gì?

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản mua hàng của tôi, tôi cần làm gì? Và tôi không nhớ mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản mua hàng, tôi cần làm gì?

by Lamzada
23 views

Qúy khách vui lòng nhấn vào dòng chữ “Quên mật khẩu?”.

Hệ thống sẽ tự động gửi một đường dẫn vào email của quý khách, theo đó quý khách có thể tạo lại mật khẩu mới. Sau khi hoàn tất, quý khách có thể đăng nhập vào tài khoản bằng mật khẩu vừa tạo.

0 comment
0

Bài viết liên quan