Home » Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng?

Tôi muốn thêm/bớt sản phẩm, thay đổi địa chỉ giao hàng?

by Lamzada
10 views

Tiki rất tiếc chưa hỗ trợ thêm/ bớt sản phẩm hoặc thay đổi địa chỉ sau khi đặt đơn hàng thành công, quý khách vui lòng cân nhắc lựa chọn địa chỉ phù hợp khi đặt hàng. Trường hợp nếu quý khách chưa nhận được hàng ở địa chỉ cũ, quý khách vui lòng hủy đơn hàng cũ và đặt lại đơn hàng mới.

0 comment
0

Bài viết liên quan