Home » Ví khuyến mãi là gì?

Ví khuyến mãi là gì?

by Lamzada
13 views

Ví khuyến mãi là Ví SenPay phụ được sử dụng để chứa tiền hoàn (cashback) mà bạn nhận được khi tham gia các chương trình khuyến mãi. Ví khuyến mãi được dùng để thanh toán tất cả các sản phẩm trên ứng dụng và trang website của Sendo.vn. Tiền trong Ví khuyến mãi của bạn chỉ được dùng để thanh toán dịch vụ, không hỗ trợ rút hoặc chuyển tiền giữa các Ví với nhau.

0 comment
0

Bài viết liên quan